دانوشته مرتضی حسینی مجری

جهت ورود کلیک فرمایید


مرتضی حسینی :دلنوشته:وقتی خانه تکانی میکنید چیزهایی پیدا میکنی که برای پیدا کردنشان زمین و زمان را بهم زده ای و از نبودنشان اعصابت خط خطی شده است... و امروز که آن گمشده ها را میبینی .میبینی که زندگی بدون آنها هم جریان دارد ....

به داشته هایت فکر کن نه نداشته هایت ...


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما
محل تبلیغات شما
عکس آقای خامنه ای